Kowalik, M. „Przekształcenia gruntów użytkowanych Rolniczo W Polsce Po 2010 Roku – Przyczyny, Tendencje, zagrożenia”. Polish Journal of Agronomy, t. 31, nr 31, sierpień 2022, s. 45-51, doi:10.26114/pja.iung.345.2017.31.07.