Księżak, J., i K. Kęsik. „Wpływ nawożenia Mineralnego I Organicznego Na Plonowanie I jakość Nasion Bobiku”. Polish Journal of Agronomy, t. 31, nr 31, sierpień 2022, s. 52062, doi:10.26114/pja.iung.336.2017.31.08.