Bochniarz, A. „Biologia I Znaczenie Krytoryjka Olchowca Cryptorhynchus Lapathi (L.) (Coleoptera: Curculionidae) W Uprawach Wierzby I Topoli – przegląd piśmiennictwa”. Polish Journal of Agronomy, t. 31, nr 31, sierpień 2022, s. 63-74, doi:10.26114/pja.iung.347.2017.31.09.