Depta, A., i T. Doroszewska. „Diversity of Nicotiana Species”. Polish Journal of Agronomy, nr 52, grudzień 2023, s. 123-35, doi:10.26114/pja.iung.521.2023.52.13.