Jadczyszyn, J., A. Nieróbca, P. Fogel, M. Łysiak, i U. Wójtowicz. „Trendy Zmian Zaludnienia Na Obszarach Wiejskich W Polsce Z uwzględnieniem typów Funkcjonalnych Gmin (badania Ankietowe)”. Polish Journal of Agronomy, t. 42, nr 42, listopad 2020, s. 14-23, doi:10.26114/pja.iung.408.2020.42.02.