Fraś, A. ., D. R. Mańkowski, D. Gołębiewski, i K. Gołębiewska. „Wpływ Genotypu, środowiska Oraz Interakcji G×E Na skład Chemiczny I aktywność Alfa-Amylazy Ziarna pszenżyta Ozimego”. Polish Journal of Agronomy, nr 35, grudzień 2018, s. 3-14, doi:10.26114/pja.iung.375.2018.35.01.