Sobiczewski, P. ., W. Treder, H. . Bryk, K. Klamkowski, D. Krzewińska, A. Mikiciński, S. Berczyński, i A. Tryngiel-Gać. „The Impact of Phytosanitary Treatments in the Soil With Signs of Fatigue on the Growth of Apple Seedlings and Populations of Bacteria and Fungi”. Polish Journal of Agronomy, t. 34, nr 34, wrzesień 2018, s. 3-10, doi:10.26114/pja.iung.361.2018.34.02.