Hury, G., M. Sobolewska, D. Dojss, S. Pużyński, i M. Gibczyńska. „Wpływ dwuskładnikowych nawozów Mineralnych Na zasobność Gleby Po Uprawie Buraka Cukrowego”. Polish Journal of Agronomy, t. 33, nr 33, czerwiec 2018, s. 33-37, doi:10.26114/pja.iung.353.2018.33.04.