Przybyś, Marcin. „Incidence of Viruses and Viroids in Polish Hop Gardens”. Polish Journal of Agronomy 43, no. 43 (grudzień 30, 2020): 76–82. Udostępniono czerwiec 6, 2023. https://redakcjapja.iung.pl/index.php/pja/article/view/105.