Przybyś, Marcin, i Urszula Skomra. „Hops As a Source of Biologically Active Compounds”. Polish Journal of Agronomy 43, no. 43 (grudzień 30, 2020): 83–102. Udostępniono maj 28, 2024. https://redakcjapja.iung.pl/index.php/pja/article/view/106.