Korbecka-Glinka, Grażyna, Anna Czubacka, Anna Depta, i Teresa Doroszewska. „Inheritance of Potato Virus Y Tolerance Introgressed from Nicotiana Africana to Cultivated Tobacco”. Polish Journal of Agronomy 31, no. 31 (sierpień 24, 2022): 39–44. Udostępniono grudzień 2, 2023. https://redakcjapja.iung.pl/index.php/pja/article/view/152.