Jadczyszyn, Jan, i Franciszek Woch. „Problem rozłogu gruntów Gospodarstw Rolnych O większej Powierzchni”. Polish Journal of Agronomy 31, no. 31 (sierpień 24, 2022): 27–38. Udostępniono luty 24, 2024. https://redakcjapja.iung.pl/index.php/pja/article/view/179.