Fraś, Anna, Dariusz Rafał Mańkowski, Damian Gołębiewski, i Kinga Gołębiewska. „Wpływ Genotypu, środowiska Oraz Interakcji G×E Na skład Chemiczny I aktywność Alfa-Amylazy Ziarna pszenżyta Ozimego”. Polish Journal of Agronomy, no. 35 (grudzień 30, 2018): 3–14. Udostępniono czerwiec 13, 2024. https://redakcjapja.iung.pl/index.php/pja/article/view/67.