Sobiczewski, Piotr, Waldemar Treder, Hanna Bryk, Krzysztof Klamkowski, Danuta Krzewińska, Artur Mikiciński, Stanisław Berczyński, i Anna Tryngiel-Gać. „The Impact of Phytosanitary Treatments in the Soil With Signs of Fatigue on the Growth of Apple Seedlings and Populations of Bacteria and Fungi”. Polish Journal of Agronomy 34, no. 34 (wrzesień 30, 2018): 3–10. Udostępniono maj 28, 2024. https://redakcjapja.iung.pl/index.php/pja/article/view/79.