Rada Programowa

Kazimierz Banasik – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, POLSKA

Zenonas Dabkevičius – Lithuanian Agriculture and Forestry Sciences Center, LITWA

Jean Roger Estrade – AgroParisTech, department SIAFEE, FRANCJA 

Juan Vicente Giraldez – University of Córdoba, HISZPANIA

Dariusz Grzebelus – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, POLSKA

Józef Horabik – Instytut Agrofizyki PAN, POLSKA

Siegbert Huber – Umweltbundesamt GmbH, AUSTRIA

Dariusz Jaskulski – Politechnika Bydgoska, POLSKA

Mohamed Hazem Kalaji – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, POLSKA

Roman Kierzek – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, POLSKA

Jan Kucharski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, POLSKA

Jean-Francois Ledent – Université catholique de Louvain, BELGIA

Jan Lipavský – Research Institute of Crop Production, CZECHY

Jan Łabętowicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, POLSKA

Franz Makeschin – Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie, NIEMCY

Oene Oenema – Wageningen University & Research, HOLANDIA

Jorgen Olesen – Copenhagen University, DANIA

Marcello Pagliai – Centro di ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia, WŁOCHY

Wojciech Pizło – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, POLSKA

Markus Puschenreiter – University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, AUSTRIA

Cezary Sławiński – Instytut Agrofizyki PAN, POLSKA

Tomasz Stuczyński – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, POLSKA

Magdalena Szymańska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, POLSKA

Aldo Tava – Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie, WŁOCHY

Christos Tsadilas – Hellenic Agricultural Organization – Demeter, GRECJA

Borut Vrscaj – Agricultural institute of Slovenia, SŁOWENIA

Artur Zdunek – Instytut Agrofizyki PAN, POLSKA

Josef Zeyer – ETH Zurich, SZWAJCARIA