Editorial office

dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB – redaktor naczelny
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, POLAND

prof. dr Nikolaos Danalatos – zastępca redaktora naczelnego
University of Thessaly

prof. dr hab. Mariusz Matyka – zastępca redaktora naczelnego
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, POLAND

dr inż. Alina Bochniarz – sekretarz naukowy redakcji
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, POLAND

Subject editors

Spatial analysis

dr hab. Rafał Pudełko
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, POLAND

prof. Stefan Dobers
University of Applied Sciences in Neubrandenburg

Biotechnology

dr Anna Czubacka
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, POLAND

dr hab. Edyta Paczos-Grzęda prof. UP
University of Life Sciences in Lublin, POLANDie

Soil science

dr Jacek Niedźwiecki
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, POLAND

dr Maciej Markiewicz
Nicolaus Copernicus University in Toruń, POLAND

Microbiology

dr hab. Anna Gałązka prof. IUNG-PIB 
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, POLAND

dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL
Catholic University of Lublin, POLAND

Fertilisation

prof. dr hab. Alicja Pecio
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, POLAND

dr hab. Przemysław Tkaczyk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Environmental impact of agriculture

dr Agnieszka Klimkowicz-Pawlas 
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, POLAND

dr hab. Agnieszka Baran, prof. URK
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Systems of agricultural production

dr hab. Jarosław Stalenga prof. IUNG-PIB 
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, POLAND

dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, POLAND

Plant production

prof. dr hab. Mariola Staniak 
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, POLAND

dr hab. Anna Kocira, prof. PANS
University College of Applied Sciences in Chełm, POLAND

 

Statistics editor – dr Zuzanna Jarosz
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, POLAND

Language editors:

dr Adam Berbeć
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy,

mgr Ewa Decka-Cywińska
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, POLAND,

Colin Walker
TeachU

dr inż. Alina Bochniarz – Technical editor