Recenzje

Wszystkie opracowania naukowe w PJA podlegają recenzjom w modelu double blind (redakcja nie ujawnia nazwisk autorów recenzentom i nazwisk recenzentów autorom). Każda praca jest oceniana przez co najmniej dwóch recenzentów spoza instytucji zgłaszających pracę. Na recenzentów wybierani są specjaliści w danej dziedzinie, których kwalifikacje znajdują potwierdzenie w publikacjach i udziale w projektach naukowych. Ich opinie mają za zadanie wsparcie procesu decyzyjnego i pomoc autorom w poprawie pracy. Arkusze recenzji i sposób naniesienia poprawek jest opisany na stronie czasopisma (link do źródła). Raz w roku na stronie internetowej publikowana jest lista recenzentów wydanych prac z danego rocznika, bez powiązania nazwisk z konkretną pracą.

Sposób wykonania recenzji

Do wykonania recenzji można wykorzystać formularz elektroniczny lub tabelaryczny w systemie OJS. Formularze recenzji są dostępne na stronie internetowej czasopisma (link do formularzy)
Każda ocena negatywna w poszczególnych punktach recenzji musi być dokładnie uzasadniona.
Recenzja musi się kończyć jednoznacznym wyborem jednej z opcji:

akceptacja bez zmian,
konieczne niewielkie poprawki,
konieczne gruntowne przeredagowanie bez ponownej recenzji,
konieczne zasadnicze zmiany i ponowna recenzja,
odrzucenie pracy.

Sposób wnoszenia ewentualnych poprawek do tekstu jest dowolny, musi jednak umożliwiać jednoznaczną interpretację uwag.

Recenzja może zostać przekazana redakcji przez system OJS albo przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres sekretarza redakcji.

Odpowiedź na recenzje i poprawa pracy po recenzjach

Autor otrzymuje od każdego recenzenta wypełniony kwestionariusz recenzji i ewentualnie uwagi zaznaczone w tekście pracy.
Autor musi wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie merytoryczne zarzuty i uwagi recenzenta.
Jeżeli autor nie zgadza się z recenzentem, musi dokładnie uzasadnić swoje stanowisko.
Forma odpowiedzi na recenzje i poprawy pracy jest dowolna, ale musi zapewniać jednoznaczną informację, które uwagi zostały pominięte i dlaczego oraz co, gdzie i jak zostało zmienione. Preferowany jest układ tabelaryczny:

Uwagi w kwestionariuszu recenzji

Uwaga recenzenta

Odpowiedź autora

 

 

Uwagi w tekście

Fragment tekstu, którego dotyczy uwaga recenzenta

Uwaga recenzenta

Odpowiedź autora

Wersja poprawiona tekstu

 

 

 

 

 

Sposób wykonania korekt autorskich

po wstępnym zaakceptowaniu pracy poprawionej po recenzjach autor otrzymuje kolejno dwie korekty autorskie – pierwsza dotyczy treści pracy, druga składu artykułu.

Sposób i termin wykonania korekty autorskiej zależy od ilości koniecznych zmian i jest każdorazowo określany przez redaktora.

Jeżeli autor nie odeśle drugiej korekty autorskiej w wymaganym terminie, redakcja ma prawo opublikować artykuł bez akceptacji autora.

Lista recenzentów prac wydanych w Polish Journal of Agronomy w roczniku 2012 r.*

Irena Brzozowska, Henryk Bujak, Pavel Čermák, Justyna Chudecka, Jerzy Drozd, Antoni Faber, Jerzy Falandysz, Tadeusz Filipek, Barbara Filipek-Mazur, Krystyna Filipiak, Edward Gacek, Zygmunt Gil, Janusz Igras, Marta Kamionek, Jacek Kieć, Roman Kisiel, Monika Kozłowska, Mariusz Kucharski, Tomasz Kurowski, Halina Kurzawińska, Jacek Łętowski, Halina Lipińska, Krzysztof Loska, Tomasz Maciejewski, Monika Michel, Artur Miszczak, Kazimierz Noworolnik, Oene Oenema, Marzenna Olszewska, Anna Pasieczna, Janusz Prusiński, Beata Raszka, Stanisław Rolbiecki, Stanisław Sadło, Jerzy Sadowski, Anna Skorupska, Zofia Spiak, Stefan Szczukowski, Aleksander Szmigiel, Christos Tsadilas, Hubert Waligóra, Zenon Woźnica, Grzegorz Żurek

* Uwzględniono tylko osoby, które zgodziły się na podanie ich nazwisk w wykazie

Lista recenzentów prac wydanych w Polish Journal of Agronomy w roczniku 2013 r.

Adela Adamus, Wiesław Barabasz, Andrzej Blecharczyk, Krzysztof Boroń, Halina Buczkowska, Henryk Bujak, Zofia Bulińska-Radomska, Ewa Capecka, Władysław Chałupka, Bożena Cwalina-Ambroziak, Krystyna Cybulska, Paweł Czembor, Teresa Doroszewska, Jens Dudenhöffer, Magdalena Frąc, Mirosława Gilewska, Zbigniew Gołaś, Ewa Górska, Eugeniusz R. Grela, Adam Harasim, Joanna Horoszkiewicz-Janka, Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, Jolanta Jaroszuk-Ściseł, Kazimierz Klima, Andrzej Kononowicz, Marcin Kozak, Bożena Krogulska, Ewa Król, Jan Kucharski, Halina Kurzawińska, Barbara Kutkowska, Stefan Martyniuk, Krzysztof Matkowski, Halina Mioduszewska, Ewa Mirzwa-Mróz, Tomasz Oszako, Marcin Ożarowski, Bożena Pawłowska, Steven Penfield, Wiesław Podyma, Dorota Pospíšilová, Roman Prażak, Elżbieta Radzka, Stefan Russel, Ewa Sawosz-Chwalibóg, Antoni Szumny, Arkadiusz Telesiński, Maciej Walczak, Zenon Węglarz, Halina Wiśniewska, Wiesław Wojciechowski

Lista recenzentów prac wydanych w Polish Journal of Agronomy w roczniku 2014 r.

Jadwiga Andrzejewska, Tadeusz Banaszkiewicz, Jerzy Bański, Agnieszka Baran, Elżbieta Bielińska, Anita Biesiada, Mieczysław Błaszczyk, Henryk Bujak, Thierry Candresse, Maria Chmiel, Mirosława Chrzanowska, Rafał Cierpiała, Honorata Danilcenko, Teresa Doroszewska, Karol Fijałkowski, Ludwik Frey, Jose Ignacio Ruiz de Galarreta, Edyta Górska-Drabik, Henryk Bujak, Czesław Hołdyński, Daniela Horvat, Joanna Jarmuł-Pietraszczyk, Małgorzata Klimko, Magdalena Kluza-Wieloch, Jan Koper, Lech Kotlewski, Maria Kozioł-Montewka, Roman Krawczyk, Helena Kubicka-Matusiewicz, Barbara Kutkowska, Mirosław Machnacki, Beata Myśków, Czesław Nowak, Marcin Ożarowski, Katarzyna Panasiewicz, Michał Piegza, Roman Prażak, Maria Rembiałkowska, Dariusz Ropek, Jadwiga Seremak-Bulge, Zbigniew Sierota, Anna Sip, Ewa Solarska, Ewa Spychaj-Fabisiak, Ewa Szczęśniak, Józef Szkoda, Antoni Szumny, Daria Szymanowska-Powałowska, Anna Trusek-Hołownia, Zofia Tyszkiewicz, Tomasz Warzecha, Ludwik Wicki, Jadwiga Wyszkowska

Lista recenzentów prac wydanych w Polish Journal of Agronomy w roczniku 2015 r.

Bożena Barczak, Adam Bogacz, Irena Burzyńska, Grażyna Cacak-Pietrzak, Pavel Cermak, Rafał Cierpiała, Magdalena Dębicka, Mariusz Głowacki, Marek Gugała, Zenon Hamkalo, Janusz Igras, Monika Jakubus, Hanna Jaworska, Barbara Kalisz, Aleksander Kiryluk, Marta Kostrzewska, Karol Kotwica, Ireneusz Kowalik, Piotr Kraska, Teofil Łabza, Irena Małecka-Jankowiak, Tadeusz Marcinkowski, Ryszard Mazurek, Wiesław Mądry, Janusz Olejnik, Andrzej Oleksy, Włodzimierz Pawlak, Alicja Pecio, Grażyna Płaza, Janusz Prusiński, Małgorzata Schollenberger, Andrzej Skwierawski, Piotr Sobkowicz, Mariusz Sojka, Hanna Sulewska, Dorota Swędrzyńska, Ewa Szalińska, Piotr Szulc, Adam Traczykowski, Hubert Waligóra, Tadeusz Węgorek, Teresa Włodarczyk, Bernd Wollenweber, Leszek Woźniak, Agnieszka Wysocka-Czubaszek, Jadwiga Wyszkowska, Kazimierz Zajączkowski

Lista recenzentów prac wydanych w Polish Journal of Agronomy w roczniku 2016 r.

Mieczysław Adamowicz, Jadwiga Andrzejewska, Agnieszka Baran, Paweł Bartoszczuk, Jan Buczek, Massimiliano Camerini, Barbara Čeh, Rafał Cierpiała, Mariusz Cycoń, Krzysztof Fijałkowski, Magdalena Frąc, Stefan Frank, Konstantina Fylaktakidou, Edward Gacek, Renata Gaj, Lech Gałęzewski, Barbara Gąsiorowska, Piotr Goliński, Dariusz Gozdowski, Witold Grzebisz, Stefan Grzegorczyk, Jakub Hadyński, Elżbieta Jarosińska, Alicja Kawka, Jolanta Kowalska, Marcin Kozak, Piotr Kraska, Jan Kryszak, Małgorzata Krzywonos, Bogdan Kulig, Tomasz Kurowski, Jacek Leśny, Jan Lipavský, Marcin Łukasiewicz, Anna Małachowska-Jutsz, Marek Marks, Beata Michalska, Aneta Mikuła, Sławomir Obidziński, Oene Oenema, Andrzej Oleksy, Maria Osek, Edward Pałys, Péter Pepó, Małgorzata Piecyk, Magdalena Polak-Śliwińska, Arkadiusz Przybysz, Magdalena Rogulska, Anna Rogut, Franciszek Rudnicki, Boris M. Sharga, Vladimír Šimanský,
Monika Skowrońska, Jacek Sosnowski, Józef Sowiński, Frederick Stoddard, Hanna Sulewska, Czesław Szewczuk, Elżbieta Szymańska, Arkadiusz Telesiński, Renata Tobiasz-Salach, Klara Tomaszewska, Zsuzsanna Tóthné Zsubori, Balázs Varga, Roman Wacławowicz, Wanda Wadas, Stanisław Walorczyk, Barbara Wiewióra, Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Danuta Wojcieszyńska, Jadwiga Wyszkowska, Jarosław Zawadzki, Veronika Zemanová

Lista recenzentów prac wydanych w Polish Journal of Agronomy w roczniku 2017 r.

Przemysław Bąbelewski, Wiesław Bednarek, Nosra Ben Fradj, Stanisław Bielski,
Norbert Billenkamp, Dorota Bobrecka-Jamro, Adam Bogacz, Bożena Bogucka,
Danuta Boros, Jan Buczek, Sławomir Dresler, Renata Gaj, Krzysztof Gondek,
Waldemar Gorzym-Wilkowski, Kazimierz Grabowski, Lorie Hamelin, Wanda Harkot, Jaroslav Holuša, Iwona Jaskulska, Ana Marjanović Jeromela, Zygmunt Kaczmarek, Ewa Klugmann-Radziemska, Marek Kołodziejczyk, Zofia Kołoszko-Chomentowska, Szymon Konwerski, Leszek Kordas, Karolina Krystkowiak, Jerzy Księżak, Marek Liszewski, Joao Malca, Kinga Matysiak, Katarzyna Panasiewicz, Jan Pawluczuk, Jacek Pijanowski, Anna Piotrowska-Długosz, Janusz Prusiński, Leszek Rachoń, Artur Rutkiewicz, Zofia Rzymowska, Tadeusz Sadowski, Margrethe Serek, Agnieszka Siedlecka, Ewa Spychaj-Fabisiak, Szymon Szewrański, Jadwiga Śliwka, Arkadiusz M. Tomczyk, Hubert Waligóra, Eleonora Wrzesińska, Elwira Żmudzka
Lista recenzentów prac wydanych w Polish Journal of Agronomy w roczniku 2018 r.

Nosra Ben Fradj, Stanisław Berbeć, Teresa Cegielska-Taras, Grażyna Ciepiela, Ryszard Cymerman, Alicja Czamara, Bogdan Dubis, Agnieszka Faligowska, Aleksander Grzelak, Marek Gugała, Janusz Igras, Magdalena Jastrzębska, Bożena Kiczorowska, Bogdan Klepacki, Piotr Kuc, Bogdan Kulig, Tomasz Kurowski, Marek Liszewski, Dorota Litwinek, Jan Łabętowicz, Anna Milczarek, Anna Nowak, Tomasz Olbrycht, Andrzej Oleksy, Marzenna Olszewska, Alicja Pecio, Robert Perdał, Elżbieta Radzka, Hassan Pishgar-Komleh Seyyed, Kesheng Shu, Leszek Sieczko, Zbigniew Sobisz, Jarosław Suchożebrski, Hanna Sulewska, Anna Szafrańska, Aleksander Szmigiel, Ewa Szpunar-Krok, Cezary Tkaczuk, Barbara Tokarska-Guzik, Józef Tyburski, Wojciech Wilkowski, Danuta Wrzesińska, Dariusz Załuski, Krystyna Zarzecka, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Zofia Zydlik

Lista recenzentów prac wydanych w Polish Journal of Agronomy w roczniku 2019 r.

Hanna Adamska, Susana Araujo, Iwona Bartkowiak-Broda, Nosra Ben Fradj, Danuta Boros, Irena Brzozowska, Pavel Čermák, Bernard Gałka, Renata Gamrat, Bożena Gładyszewska, Sylwester M. Grajewski, Małgorzata Haliniarz, Ewelina Hallmann, Elżbieta Harasim, Iwona Jaskulska, Manfred Kayser, Bogdan Klepacki, Maria Knadel, Anna Kocira, Wanda Kociuba, Dariusz Kokoszyński, Barbara Kołodziej, Marcin Kozak, Leszek Kucharski, Cezary Kwiatkowski, Grzegorz Lemańczyk, Marek Liszewski, Elvira Martinez, Alicja Niewiadomska, Jan Novak, Andrzej Oleksy, Karolina Oszust, Ewa Papierowska, Leszek Rachoń, Beata Raszka, Kesheng Shu, Piotr Sobkowicz, Wiesław Szulc, Renata Tobiasz-Salach, Józef Tyburski, Małgorzata Widłak, Agnieszka Wolna-Maruwka, Andrzej Wysokiński, Jadwiga Wyszkowska, Ewa Zimnoch-Guzowska

Lista recenzentów prac wydanych w Polish Journal of Agronomy w roczniku 2020 r.

Aleksandra Badora, Agnieszka Baran, Katarzyna Bączek, Anis Ben-Amar, Ewa Błońska, Marcin Bryła, Teresa Cegielska-Taras, Mirosława Cieślińska, Zbigniew W. Czerniakowski, Bernard Gałka, Martyna Głodowska, Tomasz Góral, Edyta Górska-Drabik, Ewelina Hallmann, František Hnilička, Dorota Janiszewska, Iwona Jaskulska, Hazem Kalaji, Renata Klebaniuk, Mirosław Kobierski, Anna Kocira, Andrzej Kotecki, Henryk Kowgier, Marcin Kozak, Katarzyna Kucińska, Barbara Kutkowska, Anda Linina, Artur Mazurek, Anna Nogalska, Andrzej Oleksy, Krystyna Panasiewicz, Danuta Parylak, Grzegorz Pęczkowski, Marek Pieszka, Janusz Prusiński, Leszek Rachoń, Paweł Radomski, Maja Radziemska, Andrzej Rosner, Roman Rudnicki, Kesheng Shu, Dariusz Sochacki, Tomasz Stuczyński, Danuta Sugier, Hanna Sulewska, Ewa Szpunar-Krok, Piotr Szulc, Przemysław Śleszyński, Wojciech Święcicki, Krzysztof Treder, Wojciech Wakuliński, Anna Wenda-Piesik, Ewa Zimnoch-Guzowska, Dariusz Żmija

Lista recenzentów prac wydanych w Polish Journal of Agronomy w roczniku 2021 r.

Marcin Baran, Rafał Baum, Anna Bieniek, Teresa Cegielska-Taras, Maria Chmiel, Kazimierz Chmura, Agata Fabiszewska, Beata Feledyn-Szewczyk, Sławomir Franaszek, Anna Fraś, Barbara Gąsiorowska, Paweł Grzegorz Gilewski, Ewelina Hallmann, Janusz Igras, Anna Karczewska, Bogdan Klepacki, Hanna Klikocka, Wanda Kociuba, Dorota Komorowska, Anetta Kuczyńska, Jacek Kwiatkowski, Joanna Lemanowicz, Fernando Lidon, Anna Ligocka, Katarzyna Majewska, Antonín Martiník, Alicja Niewiadomska, Anna Nowak, Beata Olas, Stefan Pietrzak, Jarosław Potarzycki, Konrad Prandecki, Jarosław Przybył, Joanna Puła, Leszek Rachoń, Hanna Rekosz-Burłaga, Marek Seidenglanz, Petr Smykal, Ewa Spychaj-Fabisiak, Justyna Starzyk, Anna Szafrańska, Ewa Szara, Witold Szczepaniak, Piotr Szulc, Renata Tobiasz-Salach, Roman Wacławowicz, Robert Witkowicz, Katarzyna Wojtkowiak, Agnieszka Wolińska, Agnieszka Wolna-Maruwka, Magdalena Zalewska

Lista recenzentów prac opublikowanych w roczniku 2022

Arkadiusz Artyszak, Vysetti Balaram, Barbara Breza-Boruta, Maria Chmiel, Krystyna Ciarkowska, Wojciech Czekała, Ilona Czyczyło-Mysza, Paweł Grzegorz Gilewski, Katarzyna Gleń-Karolczyk, Iwona Jaskulska, Barbara Kołodziej, Jolanta Kowalska, Marcin Kozak, Agnieszka Makowska, Kinga Matysiak, Marek Mróz, Zbigniew Nasalski, Alicja Niewiadomska, Anna Nowak, Karolina Oszust, Tomasz Piechota, Paweł Radzikowski, Henryk Ratajkiewicz, Roman Rolbiecki, Arkadiusz Sadowski, Monika Skowrońska, Piotr Sobkowicz, Grażyna Soika, Józef Sowiński, Hristo Stoyanov, Piotr Sugier, Magdalena Szymańska, Steffen Windpassinger, Łukasz Wiśniewski, Grażyna Żukowska

Rormularz recenzji (praca orginalna) (DOC)
Formularz recenzji (praca przeglądowa) (DOC)