Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Praca nie była wcześniej opublikowana w żadnym języku w całości ani w częściach i nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie. Wydanie pracy w Polish Journal of Agronomy nie narusza żadnych praw autorskich.
  • Tekst został przygotowany zgodnie ze wskazówkami dla autorów, a wymagane podpisane oświadczenia autorskie i deklaracja konfliktu interesów zostały przesłane na adres sekretarza redakcji Polish Journal of Agronomy (aboch@iung.pulawy.pl).