Polish Journal of Agronomy (PJA) jest recenzowanym czasopismem naukowym, obejmującym tematykę szeroko rozumianej produkcji roślinnej i rolniczych zagadnień środowiskowych. Publikowane są w nim recenzowane oryginalne prace naukowe, artykuły przeglądowe i komunikaty naukowe z zakresu:
– agrotechniki (uprawa, nawożenie, ochrona roślin, hodowla, mechanizacja);
– nauk przyrodniczych związanych z rolnictwem (mikrobiologia, gleboznawstwo, biochemia, fizjologia roślin, genetyka, ekologia/ochrona środowiska);
– ekonomiki produkcji roślinnej;
– zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną.

Celem PJA jest upowszechnianie osiągnięć nauki poprzez publikację wyników prac naukowych prowadzonych w instytutach badawczych, na uczelniach, w ośrodkach doradztwa rolniczego i innych instytucjach związanych z rolnictwem. Obecnie, w ramach promocji czasopisma, autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją artykułów w PJA. Dodatkowym ułatwieniem jest maksymalne uproszczenie przygotowania manuskryptów pod względem technicznym. Wszystkie artykuły opublikowane w PJA są udostępniane czytelnikom bez ograniczeń, na licencji CC BY-SA.

 

Źródła prac, cykl wydawniczy, 
Polish Journal of Agronomy, utworzony w 2009 roku, jest kontynuacją Pamiętnika Puławskiego, wydawanego od 1961 roku. Czasopismo jest otwarte dla wszystkich autorów, również zagranicznych.
W latach 2010–2022 Polish Journal of Agronomy był kwartalnikiem. Obecnie czasopismo przechodzi na ciągły system publikowania artykułów w wersji elektronicznej, od razu po ich ostatecznej akceptacji (tzw. open volume). 

Języki publikacji

Artykuły w PJA są publikowane w języku angielskim. Artykuły, których co najmniej jeden autor jest Polakiem, zawierają dodatkowo tytuł, abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim (od 2023 r.).
W wyjątkowych przypadkach, np. na potrzeby rozliczeń projektowych, w PJA mogą być, oprócz pełnej wersji angielskiej, publikowane całe artykuły w języku polskim. Taka opcja wymaga wcześniejszej zgody redakcji.

ISSN 2081-2787
eISSN 2956-9494

DOI prefix 10.26114

Wydawca:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, POLSKA

Wskaźniki

Index Copernicus Value (ICV) w 2020 r. – 100,00
punkty MNiSW w wykazie z 2024 r. – 20

Bazy literaturowe indeksujące PJA:
EBSCO
AGRIS
Chemical Abstracts service
AGRO
SIGŻ
Index Copernicus
bazy PBN
Biblioteka Nauki
Academica

Konkurs

Nr 52 (2023): Polish Journal of Agronomy 52

Od 2023 roku Polish Journal of Agronomy jest wydawany w modelu open volume (prace w roczniku publikowane na bieżąco).

Opublikowane: 2023-07-24

Environmental safety aspects of using the digestate from an agricultural biogas plant

Agata Witorożec, Jerzy Kopiński, Marek Woźniak, Ewa Markowska-Strzemska

54-61

Effects of different variants of basalt-sulphur improver in the fertilisation of spring oilseed rape

Ewa Stanisławska-Glubiak, Jolanta Korzeniowska, Mariusz Kucharski, Dominika Kufka

62-70

Diversity of Nicotiana species

Anna Depta, Teresa Doroszewska

123-135

Potential of using digestate to regenerate soil and stimulate its biological life

Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec, Małgorzata Woźniak

157-170

Adam Harasim, prof. dr hab.

Wiesław Oleszek, Mariusz Matyka, Stanisław Krasowicz

Prof. dr hab. Seweryn Kukuła

Wiesław Oleszek, Stanisław Krasowicz
Wyświetl wszystkie wydania