##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna Trojak-Goluch

Abstrakt

Materiał roślinny stanowiły haploidy uzyskane z kultury in vitro pylników dwukierunkowych mieszańców F1 (BPA
i WGL3, WABPA3 i WGL3, PW834 i WGL3), linii hodowlanych (PW834 i WGL3) oraz odmiany ‘Wiślica’ uzyskane uprzednio w ramach programu hodowlanego obejmującego łączenie odporności na choroby grzybowe i wirusowe w genomie tytoniu. Fragmenty walca osiowego łodygi haploidów umieszczano na pożywce Lloyd zawierającej 2 mg/l IAA i 2 mg/l kinetyny. Oceniano efektywność regeneracji pędów tytoniu, a następnie stopień ploidalności uzyskanych roślin za pomocą cytometru przepływowego. Efektywność regeneracji wyrażona liczbą pędów na eksplantat była zróżnicowana i zależała od pochodzenia haploidów (mieszaniec F1, linia hodowlana, odmiana). Najmniej zregenerowanych pędów (śr. 2,8/eksplantat) uzyskano z linii hodowlanej PW834. Przyczyną słabych zdolności organogenetycznych była prawdopodobnie obecność w genomie PW834 materiału genetycznego pochodzącego od Nicotiana alata. Największą liczbą zregenerowanych pędów (śr. 13,8 i 10,2/eksplantat) charakteryzowały się odpowiednio eksplantaty pozyskane z haploidów mieszańca WGL3 × BPA oraz ‘Wiślicy’. Ocena cytometryczna zregenerowanych roślin wykazała, że w zależności od kombinacji mieszańcowej tytoniu od 59,84% do 89,39% osobników pozostało haploidami, podczas gdy od 10,61% do 32,99% regenerantów było podwojonymi haploidami. Występowała też niewielka liczba poliploidów. Najlepszym donorem eksplantatów do indukcji podwojonych haploidów i poliploidów in vitro okazał się mieszaniec WGL3 × WABPA3.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Trojak-Goluch, A. 2020. Regeneracjapędów i stopień ploidalności roślin uzyskanychw kulturach in vitro fragmentów walca osiowego haploidalnych łodyg tytoniu. Polish Journal of Agronomy. 41, 41 (cze. 2020), 3–10. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.415.2020.41.01.
Dział
Artykuły