##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Adam Harasim
Andrzej Madej

Abstrakt

Badania przeprowadzono na polach produkcyjnych
w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych (RZD) IUNG-PIB położonych w różnych rejonach kraju, w latach 2013?2017. Celem badań było poznanie rzeczywistych nakładów i efektów produkcji wybranych ziemiopłodów. Źródłem danych do analiz i ocen były karty technologiczne produkcji badanych roślin prowadzone przez poszczególne gospodarstwa. Oceniono plony, nakłady, koszty i opłacalność produkcji pszenicy ozimej (w 6 RZD) i buraka cukrowego (w 4 RZD). Stwierdzono, że poziom plonów zależał od lokalnych warunków, a koszty i opłacalność produkcji również od cen zakupu środków produkcji i cen zbytu ziemiopłodów. Ceny zbytu ziarna pszenicy i korzeni buraka wykazywały tendencję malejącą w badanych latach. We wszystkich gospodarstwach zarówno osiągane plony, jak i opłacalność produkcji pszenicy ozimej i buraka cukrowego były na wysokim poziomie.
W strukturze bezpośrednich kosztów produkcji na ogół dominowały nawozy mineralne, a na drugim miejscu były koszty środków ochrony roślin. Uprawa buraka cukrowego cechowała się większą intensywnością ochrony roślin niż uprawa pszenicy ozimej.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Harasim, A. i Madej, A. 2018. Opłacalność produkcji pszenicy ozimej i buraka cukrowego w gospodarstwach IUNG-PIB. Polish Journal of Agronomy. 35 (grudz. 2018), 15–22. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.368.2018.35.02.
Dział
Artykuły