##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Andrzej Madej

Abstrakt

W ostatnich latach obserwuje się spadek udziału zbóżw strukturze zasiewów w ujęciu województw, celem badań byłowięc rozpoznanie przestrzennej koncentracji ich uprawy. Do jejanalizy względem powierzchni zasiewu w latach 2010 i 2016 wykorzystanodane statystyczne GUS oraz metodę współczynnikakoncentracji Lorenza.W latach 2010?2016, mimo nieznacznego spadku liczby gospodarstwuprawiających zboża (o 11%) nastąpiła specjalizacjaw obrębie tego kierunku produkcji w gospodarstwach o powierzchnipowyżej 50 ha UR oraz skali produkcji przekraczającej20 ha na gospodarstwo.Najniższą wartość wskaźnika koncentracji Lorenza w obydwuanalizowanych latach uzyskano w przypadku uprawy zbóżogółem oraz zbóż podstawowych (KL = 0,03-0,05), co wskazywałona równomierny rozkład ich uprawy w ujęciu województw.Natomiast najwyższym poziomem koncentracji (wysokim)w obydwu latach charakteryzowała się uprawa prosa (KL = 0,61-0,65).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Madej, A. 2018. Procesy koncentracji w produkcji zbóż w polsce. Polish Journal of Agronomy. 35 (grudz. 2018), 23–31. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.370.2018.35.03.
Dział
Artykuły