##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kazimierz Noworolnik
Danuta Leszczyńska

Abstrakt

W latach 2011–2013 przeprowadzono doświadczenia mikropoletkowe z jęczmieniem jarym na polu doświadczalnym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, na glebie kompleksu pszennego dobrego. Celem badań było porównanie nowych odmian jęczmienia jarego pod względem ich reakcji na opóźnienie terminu siewu. Porównywano odmiany: Basic, Goodluck, Iron, KWS Aliciana, Natasia (seria 2011–2012) i Despina, Ella, Fariba, Gawrosz (forma nagoziarnista), Kucyk i Raskud (seria 2012–2013). Uwzględniono dwa terminy siewu: 1–5 IV i 10 dni później.


Opóźnienie terminu siewu wpłynęło ujemnie na liczbę kłosów na jednostce powierzchni i na plon ziarna wszystkich odmian, dodatnio na zawartość białka w ziarnie, a nie powodowało istotnych zmian liczby ziaren w kłosie i masy 1000 ziaren. Do bardziej tolerancyjnych na opóźnienie terminu siewu (wykazujących najmniejsze zniżki plonu) można zaliczyć odmiany: Goodluck, Natasia, Ella, Gawrosz i Kucyk. Badane odmiany różniły się znacznie liczbą kłosów na jednostce powierzchni oraz plonem ziarna. Mniejsze zróżnicowanie dotyczyło liczby ziaren w kłosie i masy 1000 ziaren. Wysokim plonem ziarna, dzięki większej liczbie kłosów w łanie, charakteryzowały się odmiany: Natasia, Kucyk i Ella. Najwyższą liczbą ziaren w kłosie wyróżniały się odmiany Iron i Raskud. Nagoziarnista odmiana Gawrosz wykazała najniższy plon ziarna, ale najwyższą zawartość białka w ziarnie.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Noworolnik, K. i Leszczyńska, D. 2018. Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na termin siewu. Polish Journal of Agronomy. 32, 32 (mar. 2018), 17–22. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.349.2018.32.02.
Dział
Artykuły