Od 2023 roku Polish Journal of Agronomy jest wydawany w modelu open volume (prace w roczniku publikowane na bieżąco).

Opublikowane: 2023-07-24

Environmental safety aspects of using the digestate from an agricultural biogas plant

Agata Witorożec, Jerzy Kopiński, Marek Woźniak, Ewa Markowska-Strzemska

54-61

Effects of different variants of basalt-sulphur improver in the fertilisation of spring oilseed rape

Ewa Stanisławska-Glubiak, Jolanta Korzeniowska, Mariusz Kucharski, Dominika Kufka

62-70

Diversity of Nicotiana species

Anna Depta, Teresa Doroszewska

123-135

Prof. dr hab. Seweryn Kukuła

Wiesław Oleszek, Stanisław Krasowicz

Adam Harasim, prof. dr hab.

Wiesław Oleszek, Mariusz Matyka, Stanisław Krasowicz