Main Article Content

Robert Twardosz

Abstract

W pracy ukazano zmiany częstości anomalnie zim- nych i anomalnie ciepłych miesięcy w Polsce i jej bezpośrednim sąsiedztwie od 1951 do 2015 roku. Podstawę badań stanowią średnie miesięczne wartości temperatury powietrza (tśr. ) z 19 sta- cji meteorologicznych. Jako kryterium wyłonienia anomalii ter- micznych przyjęto wielkość odchylenia standardowego (tśr.±2σ). Wykazano, że w Polsce, podobnie jak w całej Europie, ocieplenie klimatu dokonuje się w większym stopniu przez wzrost częstości anomalnie ciepłych miesięcy niż spadek częstości miesięcy ano- malnie zimnych oraz że ocieplenie to wyraża się także powięk- szeniem zasięgu występowania anomalnie ciepłych miesięcy na początku XXI wieku.

Article Details

How to Cite
[1]
Twardosz, R. 2022. Zmiany częstości anomalii termicznych w Polsce w latach 1951–2015. Polish Journal of Agronomy. 31, 31 (Aug. 2022), 3–10. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.340.2017.31.01.
Section
Articles