Opublikowane: 2018-03-31

Aktywność herbicydowa wyciągów wodnych z dwóch gatunków z rodzaju Solidago w stosunku do Thlaspi arvense i Stellaria media

Krzysztof Domaradzki, Tomasz R Sekutowski, Anna Jezierska-Domaradzka, Adam Matkowski, Anna Stochmal

11-15

Reakcja odmian żyta na warunki glebowe

Kazimierz Noworolnik, Jerzy Grabiński

2`1-26

Inheritance of Potato virus Y tolerance introgressed from Nicotiana africana to cultivated tobacco

Grażyna Korbecka-Glinka, Anna Czubacka, Anna Depta, Teresa Doroszewska

39-44