##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jerzy Księżak
Kazimierz Kęsik

Abstrakt

Doświadczenia polowe zakładano jesienią w latach 2011–2015 r. w RZD Grabów (51°23’N; 21°38’E) w układzie bloków losowanych (split-block), w 4 powtórzeniach. W doświad- czeniu oceniano następujące sposoby nawożenia bobiku: A – bez nawożenia, B – nawożenie mineralne (N 20–30, P2 O5 40–60, K2O 90–150 kg·ha-1 ), C – słoma, D – słoma + nawożenie mineralne (N 35–45, P2 O5 25–47, K2O 76–144 kg·ha-1 ), E – międzyplon (gor- czyca biała), F – międzyplon (gorczyca biała) + nawożenie mine- ralne (N 20–30, P2 O5 40–60, K2O 70–150 kg·ha-1 ). Na wszystkich obiektach zastosowano MgO w dawce od 40 do 80 kg·ha-1 . Dawki nawożenia azotem (saletra amonowa), fosforem (superfosfat po- trójny) i potasem (sól potasowa) ustalono na podstawie wyników analiz glebowych wykonanych wiosną, przed siewem bobiku. Do nawożenia bobiku zastosowano słomę z pszenicy ozimej. Zastosowanie nawożenia organicznego z aplikacją wiosną pełnego nawożenia mineralnego wpływało korzystnie na plon nasion i białka bobiku, liczbę strąków i nasion oraz masę nasion na roślinie, powodowało zwiększenie zawartości popiołu, stosun- kowo słabo oddziaływało na zawartość białka, włókna i makro- elementów (fosfor i potas) oraz masę 1000 nasion i liczbę nasion w strąku. Przyoranie całej biomasy międzyplonu lub zastoso- wanie słomy wpływało korzystnie za zawartość Corg. w warstwie ornej przed siewem bobiku, a aplikacja nawożenia mineralnego powodowała szybszy jej rozkład. Na koncentrację P i K w glebie, na której był uprawiany bobik, mały wpływ miało zastosowanie słomy lub wysiew gorczycy białej, natomiast nawożenie mine- ralne przed siewem wpływało korzystnie na zasobność warstwy ornej w oba makroskładniki.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Księżak, J. i Kęsik, K. 2022. Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie i jakość nasion bobiku. Polish Journal of Agronomy. 31, 31 (sie. 2022), 52062. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.336.2017.31.08.
Dział
Artykuły