##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandra Głowacka
Hanna Klikocka
Bogdan Szostak
Bartosz Narolski

Abstrakt

Fosfor jest niezbędny dla rozwoju wszystkich or- ganizmów żywych i jest elementem reakcji biochemicznych związanych z gromadzeniem lub uwalnianiem energii. Jest on niezbędny do fotosyntezy i metabolizmu roślin. Fosfor wpływa na wytworzenie obfitego systemu korzeniowego przez rośliny, a tym samym zmniejsza ich wrażliwość na stresy środowiskowe, a także umożliwia intensywne pobieranie składników mineral- nych z gleby. Odpowiednia zawartość fosforu w roślinach jest istotna dla uzyskania wysokich i dobrych jakościowo plonów. Wysoką zawartością fosforu przyswajalnego charakteryzuje się ok. 19% gleb Polski, natomiast 48% wykazuje niską zasobność w ten składnik. Jednak nawet na glebach zasobnych w fosfor ro- śliny mogą wykazywać symptomy jego niedoboru, gdyż pierwia- stek ten bardzo łatwo ulega procesowi uwstecznienia i przecho- dzi w formy trudno dostępne dla roślin. O dostępności fosforu dla roślin, oprócz zasobności gleby, decydują również warunki siedliska oraz stosowana agrotechnika. Ważnym jej elementem jest regulacja zachwaszczenia, gdyż chwasty bardzo często sku- tecznie konkurują z rośliną uprawną o fosfor. Duże znaczenie w zwiększaniu dostępności fosforu mogą mieć również oddziały- wania międzygatunkowe w ryzosferze w uprawach mieszanych roślin.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Głowacka, A., Klikocka, H., Szostak, B. i Narolski, B. 2022. Regulacja zachwaszczenia i sposób uprawy a dostępność fosforu dla roślin uprawnych. Polish Journal of Agronomy. 28, 28 (sie. 2022), 3–11. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.241.2017.28.01.
Dział
Artykuły