Published: 2017-06-30

Regulacja zachwaszczenia i sposób uprawy a dostępność fosforu dla roślin uprawnych

Aleksandra Głowacka, Hanna Klikocka, Bogdan Szostak, Bartosz Narolski

3-11

Life cycle assessment of winter rape production in large-area farms with intensive cultivation system

Radosław Dąbrowicz, Jerzy Bieńkowsk, Małgorzata Holka, Janusz Jankowiak

12-18

Szanse i ograniczenia dla rolnictwa ekologicznego na Nizinie Mazowieckiej

Katarzyna Kucińska, Arkadiusz Artyszak, Dariusz Gozdowski

19-27

Zawartość wapnia, sodu i siarki oraz wydzielonych frakcji manganu i miedzi w wybranych nawozach naturalnych

Beata Kuziemska, Dawid Jaremko, Andrzej Wysokińsk, Joanna Trębicka, Paulina Klej

28-34