Main Article Content

Anna Płaza
Artur Makarewicz
Barbara Gąsiorowska,
Anna Cybulska

Abstract

W latach 2010–1012 przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu składu i terminu zbioru na zawartość składników pokarmowych w mieszankach łubinu wąskolistnego z owsem uprawianych na zieloną masę. Czynnikami badawczy- mi były: udział komponentów w mieszance: łubin wąskolistny – siew czysty, owies – siew czysty, łubin wąskolistny 75% + owies 25%, łubin wąskolistny 50% + owies 50%, łubin wąsko- listny 25% + owies 75% (za 100% przyjmowano normę wysiewu w siewie czystym), oraz termin zbioru: faza kwitnienia łubinu wąskolistnego, faza płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolist- nego. W pobranym materiale roślinnym oznaczono zawartość: białka ogólnego, tłuszczu surowego, włókna surowego i popio- łu surowego oraz obliczono zawartość związków bezazotowych wyciągowych jako różnicę czterech składników i sumy 1000. Najwyższą zawartość białka ogólnego odnotowano w mie- szankach łubinu wąskolistnego z owsem o udziale komponen- tów 75% + 25% i 50% + 50%, popiołu surowego w mieszance o udziale komponentów 75% + 25%, a tłuszczu surowego, włókna surowego i związków bezazotowych wyciągowych w mieszance o udziale komponentów 25% + 75%. Mieszanka łubinu wąsko- listnego z owsem zebrana w fazie kwitnienia zawierała więcej białka ogólnego, popiołu surowego i bezazotowych związków wyciągowych, a zebrana w fazie płaskiego zielonego strąka łubi- nu wąskolistnego więcej tłuszczu surowego i włókna surowego.

Article Details

How to Cite
[1]
Płaza, A., Makarewicz, A., Gąsiorowska,, .B. and Cybulska, A. 2022. Zawartość składników pokarmowych w zależności od udziału komponentów oraz terminu zbioru w mieszance łubinu wąskolistnego z owsem. Polish Journal of Agronomy. 28, 28 (Aug. 2022), 35–42. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.321.2017.28.05.
Section
Articles