##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Adam Harasim

Abstrakt

W pracy przedstawiono zagadnienie intensywności ochrony roślin w gospodarstwach bydlęcych, trzodowych, mieszanych i roślinnych (bezinwentarzowych). Celem badań było poznanie zależności ochrony roślin od typu gospodarstwa rolnego, gdyż w literaturze występuje niedostatek informacji na ten temat. Materiał źródłowy stanowiły dane zebrane w latach 2016?2018 w 48 indywidualnych gospodarstwach rolnych, położonych w makroregionie Mazowsza i Podlasia. Informacjeo gospodarstwach i ochronie roślin uprawnych uzyskano metodą ankietową, z wykorzystaniem kwestionariusza badań. Stwierdzono, że intensywność ochrony roślin zależała od typu gospodarstwa rolnego. Gospodarstwa bydlęce cechowały się najmniejszą powierzchnią gruntów ornych i zasiewów chronionych chemicznie, większą liczbą gatunków roślin uprawnych oraz najmniejszą intensywnością ochrony roślin wyrażoną najniższymi wskaźnikami liczby zabiegów ochronnych i kosztów pestycydów. Gospodarstwa roślinne wyróżniały się największym areałem gruntów ornych i zasiewów chronionych, małą liczbą gatunków roślini najwyższym poziomem intensywności ochrony roślin. W gospodarstwach trzodowych i mieszanych powierzchnia gruntów ornych i wskaźniki intensywności ochrony roślin osiągały wartości pośrednie między stwierdzonymi w gospodarstwach bydlęcychi roślinnych. Spośród roślin uprawnych największą liczbą zabiegów ochronnych cechowały się zasiewy rzepaku ozimego i buraka cukrowego, na poziomie 1,5?2-krotnie wyższym od stwierdzonego w uprawie roślin zbożowych. Wśród zbóż największą intensywnością zabiegów ochronnych wyróżniała się pszenica ozima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
[1]
Harasim, A. 2019. Intensywność ochrony roślin w różnych typach gospodarstw rolnych. Polish Journal of Agronomy. 39, 39 (grudz. 2019), 3–9. DOI:https://doi.org/10.26114/pja.iung.402.2019.39.01.
Dział
Artykuły